Marco Bonechi, I nomi geografici dei testi di Ebla. Repertoire Géographique des Textes Cunéiformes 12.1 (Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 1993), pp. 310–312, Ura, Ura’u, Uram, Uri’um, Urru; A. Archi et al., I nomi di luogi di testi di Ebla (Rome: Missione Archeologica Italiana in Siria, 1993), pp. 44, 456–457, 463–465, Ura, Ura’u, Uri, Uru.