M. Rostovtzeff, Dura-Europos and its Art (Oxford, 1938).