F. H. Pairault-Massa, “Talamone,” I Galli e l’Italia (Rome, 1978), pp. 207–20.