See John Lund, “The ‘Pinched-handle’ Transport Amphorae as Evidence of the Wine Trade of Roman Cyprus,” Praktika tou Tritou Diethnous Kyprologikou Synedriou (Lefkosia, 16–20 April, 1996), vol. 1: Archaion Tmema (Lefkosia, Cyprus: Etaireia Kypriakon Spoudon, 2000), pp. 565–578; and J.W. Hayes, Paphos III: The Hellenistic and Roman Pottery (Nicosia: Department of Antiquities, Cyprus, 1991), p. 91 (Type III).