Celal Şimşek, Church of Laodicea: Christianity in the Lykos Valley (Denizli: Denizli Metropolitan Municipality, 2015).